Rapport i.s.m. derden - 2017-44

Praktijktoets Waterwijzer Landbouw in pilotgebieden de Raam en Vecht

Rapporten

“Waterwijzer Landbouw doorstaat praktijktoets op de zandgronden bij berekenen van gesplitst droogteschade en natschade. In het kader van het kennisprogramma Lumbricus is voor twee gebieden op de zandgronden een praktijktoets uitgevoerd voor de Waterwijzer Landbouw. Geconcludeerd is dat het mogelijk is met de Waterwijzer Landbouw om uitgesplist droogte en natschade voor gras en mais te berekenen. De studie heeft laten zien dat Waterwijzer Landbouw – zeker na uitbreiding voor andere gewassen en de bedrijfsvoering – een goed instrument is en onmisbaar is bij het doorrekenen van klimaatscenario’s, het bepalen van effecten op gewasopbrengsten en voor het klimaat robuust inrichten van gebieden. Zo kan straks met behulp van de Waterwijzer Landbouw ook de meest geschikte gewassen voor specifieke gebieden bepaald worden.”

(Citaat: Heinen, M., Mulder, M., Walvoort, D., Bartholomeus, R.P., Stofberg, S.F., Hack-ten Broeke, M. – Praktijktoets Waterwijzer Landbouw in pilotgebieden de Raam en Vecht – STOWA Rapport 2017-44)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?