KWR rapport - KWR 2017.091

Instrumenten voor ecologische diagnose en effectvoorspelling. Een overzicht van de huidige Nederlandse situatie

Rapporten

Deze studie biedt een overzicht van een aantal bestaande instrumenten voor ecologische diagnostiek. Inzicht in allerlei meer verfijnde, soortspecifieke habitat
aspecten is nog tamelijk beperkt. Naast bijvoorbeeld eutrofiëringsproblematiek bepalen deze aspecten eveneens de leefomstandigheden. Dit beperkte inzicht vormt ná het letterlijk ophelderen van het eutrofiëringsvraagstuk waarschijnlijk een nieuwe bottleneck bij het realiseren van soortenrijke levensgemeenschappen. Er is daarom hernieuwde aandacht nodig voor de doorontwikkeling van ecologische diagnostiek die gebruik maakt van gedetailleerde milieu-informatie afgeleid uit de aan- of afwezigheid van soorten of soortengroepen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?