KWR rapport - PCD 4-2 2017 (december 2017)

Reservoirs en andere constructies voor drinkwater(bereiding) Deel 2 Beton

Rapporten

Tot en met 2016 waren er totaal drie documenten voor de privaatrechtelijke regelgeving op het gebied van reservoirs en andere constructies voor (de bereiding van) drinkwater:
 De ‘Richtlijn voor de realisatie van betonnen drinkwaterconstructies’ (9) door certificatie-instelling Kiwa Nederland;
 De ‘Richtlijn voor het technisch beheer van betonnen drinkwaterconstructies’ (10) door certificatie-instelling Kiwa Nederland;
 De praktijkcode ‘Reservoirs voor drinkwater; Ontwerp, realisatie, bedrijfsvoering en beheer’ (11) door onderzoeksinstituut KWR Watercycle Research Institute.
Initiatieven vanuit de drinkwatersector hebben in het najaar van 2016 geleid tot een project in het kader van het jaarlijkse programma praktijkcodes, waarbij deze drie documenten zijn geïntegreerd. In het kader van die integratie is de praktijkcode uit 2016 (11) gesplitst in een algemeen deel (PCD 4-1 (5))) en twee materiaalspecifieke delen: een voor beton (deze praktijkcode) en een voor andere materialen (PCD 4-3 (6) voor staal, roestvaststaal (RVS) en kunststof). Met uitzondering van het onderdeel ‘publiekrechtelijke regelgeving’ (zie 3.1) zijn bij die ‘slag’ geen inhoudelijke, maar uitsluitend redactionele wijzigingen doorgevoerd. Qua vorm is dit document daarmee de eerste editie van deze praktijkcode.
Status Deze praktijkcode kan worden gebruikt bij het opstellen van een programma van eisen. In het geval van bestekvoorwaarden kan eraan worden gerefereerd.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?