KWR rapport - KWR 2017.059

Analyse van slimme meter-data voor het in kaart brengen van hotspots in het distributienet

Rapporten

Het belang van fris drinkwater is het comfort en de gezondheid van de klant. Hoewel een precieze grens voor drinkwater zonder microbiologische risico’s lastig is aan te geven, is in de Drinkwaterwet een maximumwaarde voor drinkwater aan de tap vastgesteld van 25oC. Deze grens wordt in sommige gevallen overschreden. Het is aannemelijk dat warm weer en een stedelijke omgeving de kans op een warme ondergrond en hoge drinkwatertemperatuur vergroten. Eerder onderzoek heeft aannemelijk gemaakt dat vanwege klimaatverandering en verstedelijking dergelijke overschrijdingen in de toekomst vaker zullen voorkomen als geen actie wordt ondernomen.
Brabant Water heeft een nieuw type watermeter geïnstalleerd waarmee dagelijks de minimumtemperatuur van drinkwater in binneninstallaties van klanten wordt gemeten. Hoewel de hoeveelheid data en het aantal meters op dit moment nog beperkt is, biedt toepassing op grote schaal kansen om de drinkwatertemperatuur in het leidingnet inzichtelijk te maken, bijvoorbeeld door een actuele “waterwarmtekaart” te maken. Dit geeft inzicht in wanneer en waar in het leidingnet er temperatuuroverschrijdingen voorkomen en wat de bepalende invloedfactoren zijn.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?