BTO rapport - BTO 2017.033

Analyse van de bacteriepopulatie met NGS in water, sediment en biofilm van het leidingnet in Kralingen en Braakman in 2014 en 2015 (EVIDES Waterbedrijf).

Rapporten

Een van de balangrijkste onderzoeksvragen bij Evides is om meer inzicht te krijgen in de biologische activiteit in het distributienet vanwege verhoogde groei van Aeromonas (BioS). In de winter van 2014-2015, als ook in de zomer van 2015, zijn veldstudies uitgevoerd waarbij het vóórkomen en het gedrag van Aeromonas in het sediment en op de buiswand in relatie tot de microbiologische en fysisch/chemische condities in het leidingnet is onderzocht. In het leidingnet van Kralingen en Braakman zijn op verschillende locaties, met een verschillende verblijftijd, de verschillende niches in het leidingnet (water, spuiwater, sediment en buiswand) bemonsterd en zijn tevens op de locaties CBM’s geplaatst (onderzoek zomer 2015).

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?