BTO rapport - BTO 2017.041

BTO Trends Diepte-artikel Data

Rapporten

Vitale economische en maatschappelijke processen zijn tegenwoordig afhankelijk van ICT systemen die in essentie werken op basis van schier eindeloze reeksen nullen en enen. De digitale samenleving wordt gekenmerkt door de eenvoud waarmee grote hoeveelheid data gegenereerd, opgeslagen, gedeeld en
geanalyseerd kan worden. Dit leidt in hoog tempo tot de ontwikkeling van nieuwe kennis, diensten en producten. KWR analyseerde vier trendalerts op het gebied van digitalisering: over big data, citizen science, robotisering & kunstmatige intelligentie en DNA-sequencing. Uit deze trends blijkt dat de hoeveelheid
beschikbare data en het belang daarvan voor de bedrijfsvoering sterk zullen toenemen. Veel processen rondom data zullen bovendien door computers zelf kunnen worden uitgevoerd. Waterbedrijven doen er goed aan om een strategie te ontwikkelen rond het verzamelen, opslaan, analyseren en toepassen van data. Een belangrijk dilemma is of je daarbij moet werken vanuit een beoogde toepassing of dat je op basis van je data toepassingen kunt ontwikkelen. Voor de opslag van data gelden privacyregels die in 2018 aangepast gaan worden, maar naar verwachting ook daarna in ontwikkeling blijven. Ten slotte moeten data- en ICT-vaardigheden ook onderdeel worden van strategische personeelsbeleid om de mogelijkheden van ICT te kunnen benutten.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?