BTO rapport - BTO 2017.034 BTO

BTO Trends Post-feitenmaatschappij

Rapporten

Sinds Brexit en de verkiezingen in de VS wordt er veel gesproken over de post-feitenmaatschappij en de rol die ‘feiten’ spelen in het publieke debat. In deze trendalert nemen we dit concept nader onder de loep en betogen we hoe de 24-uurs nieuwscyclus, valse evenwichtigheid en sociale media het voor mensen nog moeilijker maakt om feit en fictie te onderscheiden. Iets waar men, dankzij de confirmation bias en de neiging tot ‘motivated reasoning’, toch al niet zo goed in is. Ook over drinkwater doen veel rare verhalen de ronde. Is het genoeg om die feitelijk te weerleggen?

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?