KWR rapport - KWR 2017.083

Optimale inrichting van DMA's

Rapporten

De omvang van de bestaande DMA’s (District Metered Area) in Nederland is erg gevarieerd: van 54 tot meer dan 100 000 aansluitingen per DMA1. Dit versterkt de noodzaak van het onderbouwen van de optimale DMA-grootte bij de doelstellingen die aan een DMA worden gesteld. Met behulp van het optimalisatieplatform Gondwana zijn voor de gebieden Delft en Velsen verschillende DMA-indelingen uitgerekend. Hiermee is inzicht gekregen in de verhouding tussen de DMA-grootte (en bijbehorende aantal volumestroommeters) en de gevoeligheid om anomalieën (zoals lekkages of veranderingen in de watervraag) te detecteren. Zoals verwacht moet om kleinere anomalieën te detecteren een gebied in kleinere (en meer) DMA’s worden ingedeeld. Ook bij dezelfde anomaliegrootte maar bij een hogere detectie coëfficiënt wordt een gebied in kleinere DMA’s ingedeeld. Op basis van deze informatie kunnen drinkwaterbedrijven onderbouwde beslissingen nemen over de DMA-indeling die het beste aansluit bij hun eisen en/of verwachtingen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?