KWR rapport - KWR 2017.099

Gevolgen van zoetwatertekorten voor industrie en drinkwaterproductie

Rapporten

Drinkwaterbedrijven en industrieën krijgen in de toekomst mogelijk vaker en langer te maken met periodes van droogte, waarin de verdunning van verontreinigingen afneemt. Drinkwaterbedrijven hebben in het verleden al maatregelen genomen om veilig en betrouwbaar drinkwater te leveren in perioden van onvoldoende schoon innamewater. Deze maatregelen kunnen bestaan uit innamestops, menging van ruwwaterkwaliteit in ruimte en tijd, alternatieve bronnen, het aanleggen van een nieuwe drinkwaterwinning en/of de inzet van additionele zuiveringsprocessen. Daarnaast wordt continu geïnvesteerd in additionele maatregelen. Industrieën kijken op een kortere termijn vooruit, maar erkennen dat droogte en verzilting van invloed zijn op het gebruik van oppervlaktewater voor demi-, koel- of proceswater.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?