Vakblad artikel

Weten wat je loost

Artikelen

“Net voor het nieuwe kabinet haar regeerakkoord neerlegde, met daarin mooie aandacht voor waterkwaliteit, debatteerde de Tweede Kamer over lozingen. Onze parlementariërs namen een door Kamerleden Van Eijs en Kröger ingediende motie aan om onderzoek te doen naar een actieve informatie- en monitoringsplicht voor bedrijven die stoffen lozen. Fijn voor de drinkwaterbedrijven, dan kennen zij het ‘wat, wanneer en waar’ van de industriële lozingen. Daags erop reageerde de toenmalige minister: de wet voorziet al in een informatie-, meet- en rapportageplicht, en gezien de centrale rol van bevoegd gezag kunnen drinkwaterbedrijven dáár de gevraagde informatie krijgen. Het gevraagde onderzoek is door de minister wel toegezegd.”

(Citaat: van Wezel, A.P. – Weten wat je loost – Waterspiegel (2017)december, p.5)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?