Vakblad artikel

Een onderbouwing voor keuzes tussen saneringstechnieken

Artikelen

“Met de toename in vervangingen in het leidingnet wordt de keuze tussen traditionele en sleufloze technieken steeds belangrijker. De benodigde kennis voor een onderbouwde keuze is niet voor alle weegcriteria (zoals hinder, kosten en betrouwbaarheid) voor iedere techniek en locatie bekend. Binnen het TKI-project ‘Slim renoveren van waterleidingen’ is een methodiek ontwikkeld voor het evalueren van saneringsprojecten, zodanig dat verschillende technieken met vaste criteria met elkaar vergeleken kunnen worden. De hierin opgedane kennis levert onderbouwing voor de keuze voor een bepaalde techniek onder specifieke omstandigheden. Innovaties bij sleufloze technieken kunnen hiermee worden gestuurd.”

(Citaat: van Vossen, J., Mesman, G.A.M., Nooijen, M., van de Wijst, M., Henzen, J. – Een onderbouwing voor keuzes tussen saneringstechnieken – H2O-Online (2017)24 november)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?