Vakblad artikel

De juiste techniek op de juiste plaats, een pilot met pipe cracking en inspectie van een drinkwaterleiding

Artikelen

“Met de toename in het aantal vervangingen in het leidingnet wordt de keuze tussen traditionele en sleufloze technieken steeds belangrijker, maar besluiten wanneer welke techniek toe te passen is niet eenvoudig. Binnen het TKI-project ‘Slim renoveren van waterleidingen’ is een methodiek ontwikkeld voor het evalueren van saneringsprojecten. PWN heeft in september 2016 een pilot uitgevoerd met pipe cracking, die is geëvalueerd met deze nieuwe evaluatiemethodiek. Het tracé is naderhand geïnspecteerd. Hieruit is gebleken dat pipe cracking op deze locatie een goed alternatief vormde voor een open ontgraving; de pilot is succesvol verlopen met een functionerende nieuwe leiding tot gevolg.”

(Citaat: van Vossen, J., van den Brink, E., Dijkstra, R. – De juiste techniek op de juiste plaats, een pilot met pipe cracking en inspectie van een drinkwaterleiding – H2O-Online (2017)27 november)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?