BTO rapport - BTO 2017.075

Grondwatermonitoring bij Geothermieputten

Rapporten

De komende jaren neemt de vraag naar duurzame energie toe. Ook de interesse in geothermie als bron van duurzame warmte neemt toe. Bij geothermie wordt warmte gewonnen uit warm formatiewater dat aanwezig is in diepe aardlagen. Dit water is in Nederland zeer zout en bevat daarnaast nog andere voor de drinkwaterproductie ongewenste stoffen. Vanuit de drinkwatersector zijn verschillende openstaande vragen over mogelijke effecten en risico’s van geothermie op de kwaliteit van het grondwater, zowel tijdens de aanleg en de exploitatie als na het weer verlaten van de putten. Deze vragen worden steeds urgenter gezien de te verwachten toename van het aantal geothermie projecten in Nederland (zie energierapport 2016- Transitie naar Duurzaam). Uit Hartog and Cirkel (2015) & Hartog (2016) komt naar voren dat lekkages vanuit geothermieputten en kortsluitstroming tussen verschillende aquifers, een potentieel risico vormen voor de grondwaterkwaliteit. Tijdige signalering van eventuele lekkages is dan ook van groot belang voor het waarborgen van de grondwaterkwaliteit bij alle geothermieputten. Grondwatermonitoring is van primair belang voor het aantonen van de effectiviteit van aangebrachte en eventueel bewaakte barrières tussen het verpompte formatiewater en het ondiepere grondwater.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?