Vakblad artikel

Verwarming en koeling zonder warmtepomp met WKO-triplet

Artikelen

“Bodemenergiesystemen worden veelvuldig toegepast om energie te besparen. De warmtepomp van zulke systemen gebruikt echter nog altijd veel elektriciteit, waardoor voor grootschalige toepassing ook grootschalige netverzwaring nodig is. Daarom is het voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving belangrijk om alternatieve duurzame technieken voor verwarming en koeling van gebouwen te vinden. Het WKO-‘triplet’-systeem vermijdt elektriciteitsverbruik door de warmtepomp door warmte en koude op het gewenste temperatuurniveau in te vangen en in de bodem op te slaan met (bijvoorbeeld) zonnecollectoren en droge koelers. Het primair energieverbruik van een tripletsysteem is ongeveer 5% van een conventioneel systeem.”

(Citaat: Bloemendal, J.M., van Wijk, A., Hartog, N., Pape, J.J. – Verwarming en koeling zonder warmtepomp met WKO-triplet – H2O-Online (2017)1 december)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?