BTO rapport - BTO 2017.065

Genetische typering van drinkwaterstammen van opportunistische ziekteverwekkers

Rapporten

De opportunistische ziekteverwekkers P. aeruginosa, A. fumigatus en S. maltophilia worden sporadisch aangetroffen in het gedistribueerde Nederlandse drinkwater. De betekenis voor de volksgezondheid van het voorkomen van deze organismen in het drinkwater is echter niet onderzocht en blijft daarom onduidelijk. In het hier beschreven onderzoek is de aanwezigheid van kweekbare (en daarmee dus levende) P. aeruginosa, A. fumigatus en S. maltophilia in drinkwater direct bemonsterd uit het distributiesysteem aangetoond en is er een genetische verwantschap gevonden tussen drinkwater- en klinische isolaten van P. aeruginosa en A. fumigatus. Het is dan ook niet uit te sluiten is dat deze twee organismen via drinkwater mensen kunnen infecteren. Hoe groot dit risico precies is en hoe dat risico is in verhouding staat tot andere milieubronnen waar deze micro-organismen aanwezig kunnen zijn, is op basis van deze studie niet aan te geven.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?