KWR rapport - KWR 2017.036

Pelletized drinking water treatment residuals for the removal of arsenic and phosphate from water

Rapporten

Uit eerder onderzoek was gebleken dat waterijzer, een bijproduct van drinkwaterproductie, een goed adsorbent kan zijn voor fosfaat. Bovendien was uit de literatuur bekend dat ijzer(hydr)oxiden ook arsenaat kunnen adsorberen. In dit onderzoek is door middel van laboratorium- en pilot-experimenten bekeken in hoeverre (gepelletiseerd) waterijzer kan worden toegepast om fosfaat te verwijderen uit oppervlaktewater en arseen uit drinkwater. Om het materiaal beter te kunnen hanteren en transporteren zijn er pellets van gemaakt. Bovendien maken pellets het filtratieproces ook beter beheersbaar. Voor deze pelletisatie zijn verschillende methoden uitgetest. Bovendien zijn zowel waterijzer van verschillende drinkwaterproductielocaties als de pellets op diverse manieren gekarakteriseerd.

From a previous TKI project it had been found that iron sludge, that is produced in drinking water facilities, can be used to adsorb phosphate. From literature it is known that iron(hydr)oxides also may be used to adsorb arsenate. In this project both applications were investigated, both on laboratory and on pilot scale. For easy handling the material had to be pelletized. Pelletization methods were improved, and the most important characteristics of the material and the pellets were determined.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?