KWR rapport - KWR 2016.117

Aquifer storage and recovery van gezuiverd effluent Nieuw Prinsenland (Dinteloord)

Rapporten

Voor het glastuinbouwgebied AFC Nieuw Prinsenland (Dinteloord) is het van belang om de gietwatervoorziening duurzaam vorm te geven. Naast het gebruik van hemelwater is er een aanvullende watervraag vanuit de glastuinbouw. Eind 2012 heeft de Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij (TOM) het besluit genomen voor de realisatie van een gietwaterfabriek. In deze gietwaterfabriek wordt het proceswater uit de nabijgelegen suikerfabriek gezuiverd tot gietwater (RO-kwaliteit). De fabriek kan 200.000 m3/jaar aanvullend hoogwaardig gietwater produceren. Een probleem is dat de perioden van wateraanbod en watervraag niet goed matchen. Het water uit de suikerfabriek komt vrij als de AWZI van de suikerfabriek in werking is (september tot en met januari), terwijl de vraag naar aanvullend gietwater vanuit de glastuinbouw zich concentreert in voorjaar en zomer (Figuur 1). Dit betekent dat er een behoefte is aan het tijdelijk bergen van het aanvullende gietwater. Eén van de mogelijkheden is om het geproduceerde gietwater via grondwaterputten ondergronds op te slaan: aquifer storage and recovery (ASR). Voordelen van ASR in vergelijking met andere bergingsopties zijn onder andere de bovengrondse ruimtebesparing en de bescherming van het water tegen invloeden van buitenaf (temperatuur constant, geen zwevende stof, buiten bereik van kwaadwillenden).

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?