KWR rapport - PCD 9 2017 (december 2017)

Uniforme storingsregistratie (USTORE). Praktijkcode voor het beheer van storingsregistratie van leidingnetten

Rapporten

In 2009 zijn vijf drinkwaterbedrijven gestart met het uniform en centraal registreren van storingen op drinkwaterleidingen volgens het afsprakenkader dat is vastgelegd in het rapport USTORE, zie [1]. Sindsdien is het aantal drinkwaterbedrijven dat deelneemt aan USTORE uitgebreid tot acht per medio 2016. In 2010 is de internetapplicatie USTOREweb in gebruik genomen waar drinkwaterbedrijven hun storingen volgens een voorgeschreven format uploaden. Voor het uitvoeren van analyses wordt ook leidingnetgegevens geĆ¼pload. USTOREweb wordt beheerd door KWR. Drinkwaterbedrijven hebben beschikking tot de
gegevens en kunnen zelf analyses uitvoeren met USTOREweb. De storings- en leidingnetgegevens verzameld in USTORE worden gebruikt voor verscheidene doelen: het faalgedrag van individuele leidingen kennen en daarmee saneringsbeslissingen te onderbouwen met oog op het korte termijn saneringsbeleid; door middel van analyses van het storingsgedrag kennis opbouwen over toestand en degradatie van het groepen leidingmaterialen; het faalgedrag van leidingcohorten kennen en daarmee bewaken of er aanpassingen nodig zijn van de financiƫle kaders op langere termijn.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?