Rapport i.s.m. derden - 05032014

Werkwijze Monitoring en Beoordeling Natuurnetwerk en Natura 2000-PAS

Rapporten

“Voor het Nederlandse natuurbeleid en –beheer wordt jaarlijks veel geïnvesteerd om onze waardevolle gebieden en soorten te behouden en beschermen en waar nodig condities te herstellen of te verbeteren. Uiteraard dient onderzocht te worden of de afgesproken doelen ook gehaald en zo nodig bijgesteld moeten worden. Daarbij wordt tot nu toe vooral gebruik gemaakt van de gerealiseerde hectares en het daarvoor benodigde geld. Meer en meer wordt ook gevraagd naar aantallen dieren en planten. De instructie in deze notitie behelst het meten en beoordelen van de kwaliteit van de natuur; de effecten op de biodiversiteit.”

(Citaat: Beek, J.G. van, Rosmalen, R.F. van, Tooren, B.F. van, Molen, P.C. van der – Werkwijze Monitoring en Beoordeling Natuurnetwerk en Natura 2000-PAS – Utrecht BIJ12 Versie 005032014 (2014))

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?