KWR rapport - KWR 2014.011

Veldproef ondergrondse zoetwaterberging in zout grondwater: (Pilot ASR Prominent)

Rapporten

“In de herfst/winter wordt een groot deel van het hemelwateroverschot in het Westland afgevoerd naar zee. In de zomer kent het gebied echter een structureel gietwatertekort. Daarvoor kan ondergrondse wateropslag een oplossing bieden. ‘Ondergrondse wateropslag’ (ook wel Aquifer Storage and Recovery of ASR genoemd) is het infiltreren van periodieke zoetwateroverschotten in ondergrondse watervoerende pakketten, met als doel dit te onttrekken in perioden van een tekort aan zoet water. In dit project is onderzocht hoe de ASR techniek geoptimaliseerd kan worden met een uitgekiend puttensysteem, waarmee ook uit verzilte waterpakketten een groot deel van het zoet water te herwinnen is.”

(Citaat: Zuurbier, K.G., Paalman, M.A.A. – Veldproef ondergrondse zoetwaterberging in zout grondwater: (Pilot ASR Prominent) – Kennis voor Klimaat)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?