BTO rapport - BTO 2017.002

CFD modellering van spoelen snelfilters en doorstromen reinwaterreservoirs

Rapporten

Aan de hand van een gedetailleerde modellering van vloeistofstromen (computational fluid dynamics – CFD) is verbetering van ontwerp en bedrijfsvoering van snelfilters en reinwaterreservoirs mogelijk. Dit blijkt uit onderzoek waarbij in de modellering van snelfilters de vuilafvoer tijdens een waterspoeling is gesimuleerd. Voor het doorstromen van reinwaterreservoirs gebeurde de simulatie voor de temperatuur en leeftijd van het water. Het ontwikkelde CFD-model kan gebruikt worden voor inschatting van de beste spoeltijd op een specifieke locatie. Voor de reinwaterreservoirs geldt dat met de juiste bedrijfsvoering hoge leeftijden en hoge temperaturen voor een groot deel kunnen worden vermeden, bijvoorbeeld door verlaging van de hydraulische verblijftijd en periodieke leging van het reservoir.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?