BTO rapport - BTO 2017.061

Modelmatig vaststellen van de relatie tussen gewasopbrengst en verdamping. Documentatie van de werkwijze

Rapporten

Inzicht in de relatie tussen gewasopbrengst en verdampingscomponenten is belangrijk om het effect van de toegenomen gewasproductie op de grondwateraanvulling betrouwbaar te kunnen kwantificeren. In agro-hydrologische modellen speelt verdamping een aanzienlijke rol vanwege de relatie tussen gewasopbrengst en transpiratie. Samen met neerslag bepaalt verdamping de waterflux aan het oppervlak. Zo zijn grondwatermodellen afhankelijk van de grondwateraanvulling: neerslag min werkelijke totale verdamping, bij afwezigheid van oppervlakteafvoer. Voor toetsing en aanpassing van modelconcepten in SWAP-WOFOST is experimenteel onderzoek nodig, zodat afzonderlijke verdampingscomponenten (transpiratie, bodemverdamping en verdamping van interceptiewater) nauwkeurig kunnen worden gemeten. Eerste stappen zijn daartoe gezet.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?