BTO rapport - BTO 2017.068

Biologische stabiliteit en nagroei, definities en positiebepaling van de bedrijfstak anno 2016

Rapporten

In samenspraak met waterbedrijven is een eenduidige definitie vastgesteld van biologische stabiliteit. Daardoor is het beter mogelijk om onderzoeksprioriteiten te bepalen. Voorheen werden discussies rond biologische stabiliteit van drinkwater en nagroei in het distributiesysteem vaak vertroebeld omdat waterbedrijven
verschillende omschrijvingen hanteren. Gesprekken met afzonderlijke waterbedrijven en een gezamenlijke workshop hebben geleid tot de volgende definitie: “Biologische stabiliteit beschrijft een drinkwatersysteem dat tot een zo min mogelijke biologische verandering leidt, zodat gezondheidsrisico’s en/of consumentenklachten, gerelateerd aan groei van (micro-)organismen, niet kunnen optreden.” Aan de hand van een strategie is tevens omschreven op welke productielocaties meer gedetailleerd onderzoek nodig is naar de biologische stabiliteit om de juiste beheersmaatregelen te kunnen vaststellen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?