BTO rapport - BTO 2017.032

Risico's en risicobeoordelingsmethodieken voor zuiveringsinstallaties

Rapporten

Voor de beoordeling van risico’s van zuiveringsinstallaties gebruiken waterbedrijven diverse risicobeoordelingsmethodieken. In dit onderzoek is aan de hand van literatuuronderzoek en interviews een overzicht gemaakt van de meest gebruikte risicobeoordelingsmethodieken. De uitkomsten en toepassingsmogelijkheden van twee methodieken, RCM (reliability centered maintenance) en FTA (foutenboom-analyse), zijn met elkaar vergeleken voor drie voorbeeldzuiveringen. Het risicomanagement van zuiveringsinstallaties kan verder verbeterd worden door: het op orde hebben van registraties van storingen, inspecties en assetgegevens; bruikbare informatie (zoals faalfrequenties) halen uit deze registraties om subjectiviteiten bij de uitvoering van de methodieken te verminderen; betere samenhang tussen de niveaus (van component naar productielocatie, bijv. door het koppelen van RCM en FTA); en beter onderling vergelijken van risicogroepen in de risicomatrix.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?