BTO rapport - BTO 2017.030

Verkenning berekeningsmethodiek klimaatneutraliteit drinkwaterbedrijven

Rapporten

Vrijwel alle drinkwaterbedrijven hebben ambities en doelstellingen voor het bereiken van een klimaatneutrale waterketen. In dit onderzoek is een inventarisatie uitgevoerd van de huidige klimaatambities van de drinkwaterbedrijven, de wijze waarop ze hier invulling aan geven via rekenmethoden en de borging en maatregelen die ze treffen om aan de klimaatambitie te kunnen voldoen. Hoewel er verschillen zijn in terminologie (klimaatneutraal, energieneutraal, CO2-neutraal) en rekenmethodiek, volgen alle drinkwaterbedrijven op dit moment al de drie scopes van het Green House Gas (GHG) Protocol (www.ghgprotocol.org): 1) directe emissies van broeikasgas, 2) indirecte emissies door het elektriciteitsverbruik en 3) overige indirecte emissies. Tijdens het project is in een gezamenlijk overleg met de berekeningsexperts en themagroepleden besloten om op basis van de inventarisatie een code of practice op te stellen waarbij wordt uitgegaan van een eenduidige kern die bestaat uit de drie scopes van het GHG protocol. Daar bovenop zijn een aantal add-ons gedefinieerd die kunnen worden toegepast afhankelijk van het ambitie- en informatieniveau van een specifiek bedrijf. Ten slotte kunnen in de rapportage de zogenoemde vermeden emissies opgenomen worden. Door de code of practice te volgen, kunnen drinkwaterbedrijven efficiƫnter hun CO2-voetafdruk berekenen en onderling het resultaat beter vergelijken.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?