KWR rapport - KWR 2017.087

Op weg naar een nieuw concept voor inzameling huishoudelijk afvalwater. Eindversie "Water out, shit in"

Rapporten

Huishoudelijk afvalwater is een bron van nutriënten in de stedelijke waterketen. Terugwinnen van nutriënten en energie zal de duurzaamheid van de stedelijke waterketen sterk vergroten. Daarmee is de stroom van huishoudelijk afvalwater een belangrijke schakel in het verduurzamen van de stedelijke waterketen. Om terugwinnen beter mogelijk te maken zal het afvalwater zo geconcentreerd mogelijk moeten zijn. Om dit te bereiken is de benadering “Water Out Shit In” toegepast. Concentratie wordt bereikt door geen extra water toe te voegen of door meer organisch materiaal toe te voegen. De riolering is een belangrijke bron van extra water. Zelfs in gescheiden systemen wordt door misaansluitingen toch relatief veel regenwater toegevoegd. De onderzoekshypothese is dat een inzamelingssysteem (vrij verval riool) dat toegesneden is op het inzamelen en transporteren van alleen huishoudelijk afvalwater kleiner en goedkoper kan worden aangelegd dan het huidige gescheiden stelsel. Bovendien zal dit systeem beter functioneren en eenduidiger te onderhouden zijn. Het onderzoek is gebaseerd op literatuuronderzoek naar aard en omvang van verstoppingen en de oorzaak daarachter. Daarnaast zijn experimenten uitgevoerd om de transportcapaciteit van kleinere leidingen voor objecten en vast stoffen te testen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?