BTO rapport - BTO 2013.020

Procesmodel voor de eliminatiecapaciteit van langzame zandfiltratie voor virussen en bacteriën en de rol van predatie in de verwijdering van micro-organismen RECTIFICATIE (30-10-2017)

Rapporten

In het BTO onderzoeksprogramma van de PBC Microbiologie is van 2008-2012 is een project uitgevoerd naar de eliminatiecapaciteit van langzame zandfilters voor pathogene micro-organismen. Doel was om hiervoor een procesmodel te ontwikkelen en de rol van predatie in de microbiologische veiligheid te onderzoeken. Een groot deel van de gegevens die zijn gebruikt voor het procesmodel waren afkomstig van experimenten uitgevoerd bij de locaties Leiduin en Weesperkarspel van het Waterbedrijf Waternet. Voor Dunea is één doseerexperiment uitgevoerd op de locatie Leiduin. In de periode van het onderhavige onderzoek zijn aanvullende doseerproeven uitgevoerd bij de locatie Weesperkarspel van Waternet en de Punt van Waterleidingbedrijf Groningen. De doseerexperimenten zijn uitgevoerd door RIVM bij Waternet en door KWR bij Groningen en in hoofdstuk 2 staan de procescondities van de verschillende proeffilters samengevat. Het procesmodel werd ontwikkeld door RIVM en is in dit rapport beschreven door Jack Schijven in hoofdstuk 3 en bijlage 2. Basis voor deze delen van het rapport vormden twee artikelen, één voor het Nederlandse tijdschrift H2O en een voor een Engelstalig peer-reviewed wetenschappelijk tijdschrift (Water Research). Hoofdstuk 3 beschrijft het procesmodel en bespreekt een aantal onzekerheden. De rol van predatie bij de verwijdering van micro-organismen en Cryptosporidium in het bijzonder staat beschreven in hoofdstuk 4 geschreven door Wim Hijnen en Yolanda Dullemont. In hoofdstuk 5 worden de verschillende resultaten van het totale onderzoek geëvalueerd met als doel vast te stellen wat de opbrengsten zijn van het onderzoek en of meer onderzoek nodig is over de effectiviteit van langzame zandfiltratie voor het verwijderen van micro-organismen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?