KWR rapport - KWR 2017.067

Behandeling van reststromen met Eutectic Freeze Crystallisation. Marktpotentie en samenvatting pilot onderzoek

Rapporten

Er is een (groeiende) noodzaak om efficiënte, kosteneffectieve en duurzame opties voor verwerking van zoute afvalstromen te vinden. Een veelbelovende manier om zoute waterige reststromen te verwerken, is om ze te beschouwen als een bron van zouten en water. Deze benadering kent twee voordelen: het winnen en vervolgens hergebruiken van zout kan de kosten voor verwerking van reststromen gunstig beïnvloeden en het winnen van schoon water uit de reststroom reduceert het volume van de reststroom die moet worden afgevoerd, hetgeen leidt tot kostenvoordeel. Eutectic Freeze Crystallisation (EFC) lijkt een veelbelovende techniek voor de verwerking en het hergebruiken van geconcentreerde zoutoplossingen. De techniek EFC is inmiddels op kleine schaal bewezen. Het te verwachten kostenniveau is daarbij aantrekkelijk ten opzichte van alternatieven, zoals verdamping gevolgd door kristallisatie. De volgende stappen in de
ontwikkeling van EFC technologie zijn o.a. onderzoek onder praktijkcondities, onderzoek naar verdere opschaling in een continu-proces en bepalen van de toepassingsmogelijkheden vanuit eindgebruikersperspectief. Een aantal van deze stappen is de afgelopen 2 jaar onderzocht in een uitgebreid pilotonderzoek met toepassing van EFC om regeneraat van ionenwisseling te verwerken in de demi water plant van Evides te Botlek.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?