KWR rapport

Inzameling huishoudelijk afvalwater. Eindversie. Op weg naar een nieuw concept

Rapporten

Het inzamelingssysteem van huishoudelijk afvalwater bestaat in Nederland voor het grootste gedeelte uit een gemengd stelsel, waarin zowel regenwater als huishoudelijk afvalwater wordt verzameld en getransporteerd naar de gemalen in de wijken. Voor dit systeem gelden traditioneel ontwerprichtlijnen die vooral gericht zijn op de kwantiteit van het regenwater en operationele aspecten als inspectie en schoonmaken. Dit leidt tot systemen met een relatief grote diameter (minimaal 250 mm) die vermaasd zijn aangelegd. Transitie naar gescheiden systemen komt er in de praktijk op neer dat er twee min of meer identieke systemen worden aangelegd, waarvan de één het regenwater en de ander het huishoudelijk afvalwater inza-melt en transporteert.
In dit rapport wordt een onderzoek beschreven naar de mogelijkheden om in de transitie of bij nieuwe aanleg een nieuwe benadering te volgen voor het ontwerpen van het inzamelings-systeem voor huishoudelijk afvalwater. Doel is om een kleiner systeem te ontwikkelen dat minimaal dezelfde prestaties levert als het conventionele systeem, maar uiteindelijk een meer geconcentreerde en daardoor kleinere volumestroom afvalwater levert bij de wijkgema-len. Naast de voordelen van een geconcentreerde afvalstroom voor de mogelijkheden voor terugwinnen van grondstoffen en energie, zal het nieuwe systeem wellicht goedkoper zijn in aanleg en beheer.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?