Vakblad artikel

KWR en Greenvis in het nieuws N.Hartog, J.M. Bloemendal, E. Slingerland, A. van Wijk - Duurzame warmte. De meerwaarde van (hoge temperatuur) warmteopslag voor warmtenetten

Artikelen

“Warmtenetten maken de distributie van industriële rest- of duurzame warmte mogelijk. Warmtevraag en –aanbod sluiten in de tijd echter niet goed aan. Zo is de vraag naar warmte het grootst in de winter, terwijl productie van industriële restwarmte constant is en die van duurzame zonnewarmte variabel en vooral in de zomer plaatsvindt. Om die reden is er onderzoek gedaan naar tussentijdse warmteopslag in de bodem waarbij onder meer is gekeken naar hogetemperatuuropslag (HTO). Het blijkt dat ondergrondse zandlagen voldoende mogelijkheden bieden om de warmtenetten duurzamer, robuuster en toekomstbestendiger te maken.”

(Citaat: de Wit-Blok, M. – KWR en Greenvis in het nieuws N.Hartog, J.M. Bloemendal, E. Slingerland, A. van Wijk – Duurzame warmte. De meerwaarde van (hoge temperatuur) warmteopslag voor warmtenetten – VV+ 75(2017)6, p.26-31)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?