BTO rapport - BTO 2017.027

BTO Trends Werken in de arbeidsmarkt van de toekomst

Rapporten

Is de watersector wel voldoende voorbereid op de werknemer van de toekomst in een veranderende samenleving? Ontwikkelingen rond vergrijzing en migratie, robotisering en digitalisering, flexibilisering van arbeidsrelaties, en het combineren van werk, zorg en leren, zullen de arbeidsmarkt ingrijpend veranderen. Werknemers gaan een onzekere toekomst tegemoet met minder vast werk, meer benodigde kennis, en spanningen tussen werk en andere taken. In de water sector zien we al diverse initiatieven gericht op het aantrekken van jonge medewerkers, duurzame inzetbaarheid, en blijvend leren. In de toekomst is nog meer aanpassingsvermogen en wendbaarheid vereist: waterbedrijven zullen moeten inspelen op een toenemende dynamiek en diversiteit in de arbeidsmarkt.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?