BTO rapport - BTO 2017.049

BTO Trends One water, one health

Rapporten

Hoe denken onze eigen water experts over de belangrijkste trends in hun vakgebied? De International Water Association heeft deze vraag voorgelegd aan hun expert groepen. Als opvallende hoofdtrend komt naar voren: One water, one health. Dit concept benadert de watercyclus integraal. Uitvoering van het concept vergt betrouwbare prestaties van de (bestaande) zuiveringstechnologie én acceptatie van alternatieve bronnen en waterhergebruik door de consument. Klimaatverandering en daarmee samenhangende waterschaarste zijn een belangrijke driver van dit concept, welke duidelijk laat zien hoe sterk water en waterkwaliteit samenhangen met de gezondheid van de mens.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?