BTO rapport - BTO 2017.024

Literatuuronderzoek naar de invloed van temperatuur op groei van opportunistische pathogenen in drinkwater

Rapporten

Binnen het BTO project ‘Toekomstige temperatuur in het distributienet, onder invloed van verstedelijking en klimaatverandering’ is een al bestaand bodemtemperatuurmodel geschikt gemaakt voor gebruik in de stad. Dit model heeft aangetoond dat in een warm jaar rond 2050, op (nog niet gelokaliseerde) hotspots, de drinkwatertemperatuur langdurig (ruim 2 maanden) boven de 25°C uitkomt, en gedurende meer dan 7 dagen boven de 28°C (Agudelo-Vera et al, 2015). Het is nog niet bekend hoe, met name lokale, hoge temperaturen van de leidingwand de nagroei van bijvoorbeeld opportunistische pathogenen in de biofilm van het distributienet kunnen beïnvloeden. Potentieel kan een hogere temperatuur ook invloed hebben op hogere organismen. Van beiden processen is echter nog niet veel bekend. Een ander belangrijk aspect van de klimaatverandering en de aanwezigheid van hotspots in het distributiesysteem, is dat de temperatuur van het drinkwater mogelijk zal stijgen. Volgens de wet moet de watertemperatuur aan de tap na doorstroming lager zijn dan 25ºC. De reden voor deze temperatuursgrens is niet bekend, maar aangenomen wordt dat een hogere drinkwatertemperatuur mogelijk gevolgen kan hebben voor de microbiologische risico’s van het water.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?