Publieksmedia

KWR in het nieuws J.M. Bloemendal Provincie Zuid-Holland participeert in project Koppert Cress voor opslag warmte in de ondergrond

Artikelen

“De provincie Zuid-Holland gaat participeren in een samenwerkingsverband om effecten van opslag van water met een hoge temperatuur in de ondergrond te onderzoeken. Zo kan de CO2-uitstoot circa 50% minder worden. Het samenwerkingsverband wordt aangegaan om de al 2 jaar lopende pilot bij Koppert Cress de komende 3 jaar met behulp van een innovatiesubsidie van het ministerie van Economische Zaken af te kunnen ronden.”

(Citaat: KWR in het nieuws J.M. Bloemendal – Provincie Zuid-Holland participeert in project Koppert Cress voor opslag warmte in de ondergrond – www.AgriHolland.nl (2017)11 oktober – Website 13 oktober 2017)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?