Rapport i.s.m. derden

Doorstroommoerassen en moerasbeken: Typebeschrijvingen en ontwikkeling maatlatten voor de biologische kwaliteitselementen

Rapporten

‘In deze rapportage worden maatlatten beschreven voor het beoordelen van doorstroommoerassen en moerasbeken. In dit rapport wordt de nadruk gelegd op beken met moerasontwikkeling op zandgrond (KRW-typen R4 en R5), omdat deze wateren talrijk en wijd verspreid voorkomen op de Nederlandse hogere zandgronden. In hoofdstuk 2 wordt een systeembeschrijving gegeven van het doorstroommoeras en de moerasbeek. Ook wordt de relatie tussen deze wateren en de bestaande KRW-typen beschreven. In hoofdstuk 3 tot en met 8 wordt een aanzet gegeven voor maatlatten voor de verschillende biologische, fysisch-chemische en hydromorfologische kwaliteitselementen op basis van de huidige kennis van deze systemen en beschikbare datasets uit Nederland en het buitenland. In hoofdstuk 9 een monitoringsprotocol gegeven, omdat de huidige voorschriften niet in alle gevallen bruikbaar zijn in doorstroommoerassen en moerasbeken. Ten slotte zijn in de hoofdstukken 11 en 12 de maatlatbeschrijvingen opgenomen analoog aan de beschrijvingen opgenomen in Van der Molen et al. (2012).”

(Citaat: Verdonschot, R., Runhaar, H., Buijse, T., et al. – Doorstroommoerassen en moerasbeken: Typebeschrijvingen en ontwikkeling maatlatten voor de biologische kwaliteitselementen – Wageningen : Wageningen Environmental Research – ISBN 9789463431118)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?