KWR rapport - KWR 2014.044

Urban Water Management Tools. Eindrapport TKI-Watertechnologie project

Rapporten

In de komende 20 jaar zullen zich in steden een aantal grote megatrends voordoen. Om de duurzaamheid van de stedelijke waterketen te expliciteren, is de afgelopen jaren veel werk gestopt in het ontwikkelen en toepassen van een indicatorensysteem als baseline assessment voor de kwaliteit van de stedelijke waterketen. Deze tool wordt de City Blueprint genoemd, bestaande uit 24 kwaliteitsindicatoren en is ondertussen toegepast voor 25 steden in binnen- en buitenland. Door Witteveen en Bos is een kostenbatentool- de MKBA-Stad-Tool – ontwikkeld waarmee bepaald kan worden wat de kosten en de baten zijn van het verbeteren van de kwaliteitskenmerken van de stedelijke waterketen. Het project urban water management tools behelst de verdere ontwikkeling van de batentool toegespitst op de stedelijke waterketen om een koppeling te bereiken tussen de City Blueprint en de batentool als vervolgstap in het verduurzamingproces van de stedelijke waterketen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?