KWR rapport - KWR 06.022

Regeneratie pompput 3004-002 te Herent. Advies en resultaat

Rapporten

Het puttenveld Herent van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) verstopt snel en ernstig. De VMW wil graag de benodigde maatregelen nemen zodat de verstopping van putten weggenomen wordt én de verstopping in de toekomst beheerst wordt. Aan Kiwa is gevraagd daarbij te adviseren op twee punten: 1. Hoe kan put 3004-002 het best geregenereerd worden 2. Hoe kan in de toekomst de bedrijfsvoering zo aangepast worden dat putverstopping beheerst wordt.
Uit metingen en uit inspectie van de putten blijkt dat sprake is van verstopping van de boorgatwand. Deze verstopping wordt veroorzaakt door accumulatie van zwevend materiaal (deeltjes, partikels) op de boorgatwand. Dit zwevend materiaal, bestaande uit onder andere organisch materiaal, klei en kwarts, wordt door het onttrokken grondwater meegevoerd en op de boorgatwand afgefiltreerd.
Regeneratie van de putten moet de capaciteit weer op een aanvaardbaar niveau terugbrengen, liefst in dezelfde omvang als na oplevering. Ook moet worden gestreefd naar een situatie waarin de putten minder snel verstoppen. Deze rapportage richt zich op het advies voor, en het resultaat van de regeneratie van put 5 (onderdeel 1). Het onderzoek naar beheersing van putverstopping is apart gerapporteerd (Van Beek en Balemans, februari 2006).

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?