Rapport i.s.m. derden

Klimaateffectatlas (Vernieuwde online versie)

Artikelen

“CAS heeft samen met haar partners een update van de Klimaateffectatlas (KEA) doorgevoerd. De KEA is ontwikkeld als een laagdrempelige landelijke voorziening om inzicht te bieden in de orde grootte van klimaateffecten. Gegevens uit de nieuwe Klimaateffectatlas zijn bruikbaar als bouwsteen voor het maken van regionale stresstesten, omgevingsvisies en adaptatiebeleid. De belangrijkste doelgroepen zijn gemeenten, waterschappen en provincies.
Wat is er dit jaar vernieuwd in de Klimaateffectatlas? Nieuwe kaarten: er zijn nieuwe landsdekkende kaarten toegevoegd, bijvoorbeeld rondom kwetsbaarheid voor wateroverlast, gevoeligheid van oppervlaktewater voor opwarming, overstromingskansen, bodemdaling en hittestress. Nieuwste klimaatscenario’s (2014)
Meer duiding en toelichting: er is meer achtergrond gegeven bij de kaarten: waarom is dit aspect van belang, wat zie ik op de kaart en wat kan ik wel en niet met deze gegevens voor mijn gebied?”

De update van de Klimaateffectatlas is in opdracht van het Ministerie I&M uitgevoerd. Verschillende kennisinstellingen hebben hiervoor nieuwe berekeningen uitgevoerd. Stichting CAS coördineerde dit proces.

(Citaat: Klimaateffectatlas (Vernieuwde online versie) – KWR (Witte, J.P.M., Bartholomeus, R.P., Raterman, B.W.) leverde voor deze atlas kaarten van de droogte- en zuurstofstress (zowel onder het huidige klimaat als onder het WH 2050 scenario) september 2017)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?