Vakblad artikel

Pilotonderzoek: dynamische filtratie op actiefslib

Artikelen

“Binnen het DynaFil-projectonderdeel ‘Dynamische filtratie op actiefslib’ is onderzoek gedaan naar een dynamisch membraan. Dat bestaat uit een robuust en goedkoop dragermateriaal, waarop een natuurlijke filterkoek ontstaat die verantwoordelijk is voor de filtratie. De structuur van deze koeklaag varieert in de tijd en dit beïnvloedt de effluentkwantiteit en –kwaliteit. Bij droogweeraanvoer werd een netto flux van 30 tot maximaal ongeveer 50 liter per m2 doekoppervlak per uur behaald, bij minder dan 5 mg/L onopgeloste stoffen in het filtraat. Tijdens regenweeraanvoercondities verstopte het doek, waarschijnlijk door een verandering in slibmorfologie, maar dit herstelde zich vanzelf.”

(Citaat: Roest, K., Daamen, B., van Loosdrecht, M. – Pilotonderzoek: dynamische filtratie op actiefslib – H2O-Online (2017)2 oktober)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?