Vakblad artikel

Betere dimensionering van leidingwaterinstallaties. Rekenregels waterverbruik op basis van Simdeum

Artikelen

“Inzicht in verbruikspatronen is belangrijk voor de dimensionering (diameterkeuze) van leidingwaterinstallaties en voor de keuze van warmtapwatertoestellen. Voor dimensionering van leidingwaterinstallaties wordt doorgaans de zogenoemde q√n-methode gebruikt. Deze methode is bruikbaar voor de schatting van het
Maximale Momentane Volumestroom (MMV) van het totale waterverbruik van een individuele woning. Er zijn echter meerdere situaties waarin de q√n-methode niet bruikbaar is, of leidt tot een sterke overschatting van de MMV. Voorbeelden hiervan zijn appartementengebouwen en utiliteitsbouw zoals hotels en zorginstellingen. Voor deze situaties zijn rekenregels ontwikkeld door gebruik te maken van verbruikspatronen die ontwikkeld zijn met het waterverbruiksmodel Simdeum®.”

(Citaat: Moerman, A., Blokker, E.J.M. – Betere dimensionering van leidingwaterinstallaties. Rekenregels waterverbruik op basis van Simdeum – TVVL Magazine (2017)7-8, p.36-40)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?