Vakblad artikel

Hoogbelaste voorzuivering afvalwater - inventarisatie en bouwstenen voor het A-trap-procesontwerp

Artikelen

“Het doel van het DynaFil-project ‘Efficiënte vergisting met dynamische filtratie’ is het substantieel verhogen van de hoeveelheid organische stof die naar de vergisting wordt gestuurd, zodat de biogasproductie en daarmee de energie-efficiëntie van een RWZI toeneemt. Bij dit onderzoek is uitgegaan van een tweetraps ‘AB-systeem’ met dynamische filtratie, in combinatie met een anaerobe vergister met dynamisch membraan. In dit artikel is vooral gekeken hoe de A-trap kan worden geoptimaliseerd. Een korte contacttijd (15 min.), korte slibleeftijd (0,3 dagen), ijzerdosering en voldoende beluchting blijken een aanzienlijke verbetering op te leveren.”

(Citaat: Roest, K., van den Brand, T.P.H., Zandvoort, M., de Graaff, M., van Loosdrecht, M. – Hoogbelaste voorzuivering afvalwater – inventarisatie en bouwstenen voor het A-trap-procesontwerp – H2O-Online (2017)25 september)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?