KWR rapport - KWR 2017.026

Evaluatie MUNET. Effectenanalyse en evaluatie van de uitvoering van het uittrekken van 100 meter ø 100 mm AC te Berkel-Enschot, Noord-Brabant

Rapporten

MUNET, een innovatieve methode voor het sleufloos uittrekken van AC leidingen is uitgevoerd in een pilot-project in 100 meter ø 100 mm AC. Bij deze methode worden trekstangen aangebracht in de AC-leiding waarna vanuit een beginput vanuit de binnenzijde van de leiding wordt getrokken, terwijl simultaan in de eindput tegen de kopse kant van de leiding wordt geduwd. Tijdens deze pilot vormden de zomereiken bovenop het leidingtracé de belangrijkste reden om deze saneringstechniek toe te passen. De leiding is verwijderd en vervangen door een Polybutyleen (PB) leiding ø 110 mm. De pilot is geëvalueerd met de binnen het TKI project ‘Slim renoveren van waterleidingen’ ontwikkelde techniek. De techniek is ontworpen voor het sleufloos verwijderen van AC en is daarmee wereldwijd uniek. De pilot was onderdeel van het ontwikkelingstraject, de techniek werd hier voor het eerst uitgevoerd in een operationeel leidingnet en was daarom nog niet geoptimaliseerd op de aspecten snelheid van werken, hinder voor de omgeving en dergelijke. Verdere optimalisatie is mogelijk door ervaring op te doen met deze specifieke techniek.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?