KWR rapport - KWR 2017.041

Slim renoveren van waterleidingen

Rapporten

In Nederland ligt bijna 120.000 km waterleiding (exclusief huisaansluitingen) in de grond. Naast de traditionele open ontgraving zijn er ook verschillende sleufloze aanleg-, renovatie- en verwijderingstechnieken beschikbaar en in ontwikkeling. De Nederlandse drinkwatersector heeft hier echter nog zeer beperkt ervaring mee opgedaan. Een onderbouwde afweging tussen verschillende saneringstechnieken kan zorgen voor minder hinder voor omwonenden, klanten en verkeer en mogelijk goedkopere oplossingen. In dit project is een methodiek opgesteld voor het eenduidig evalueren en vergelijken van toepassingen van verschillende technieken. De evaluatiemethodiek is toegepast op 3 pilotprojecten met verschillende sleufloze technieken. Het resultaat is een afwegingsmethodiek op basis van een indicatiekaart van het potentieel voor toepassing van sleufloze technieken samen met een afwegingskader voor een lokale analyse. De huidige versie van de indicatiekaart en het afwegingskader vormen een startpunt gebaseerd op een beperkt aantal beschikbare gegevens, dat vervolgens verder ingevuld moet worden door het verder kwantificeren en monetariseren van met name hinder door het delen van ervaringen bijvoorbeeld binnen een kennisportaal als PIPE-works.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?