KWR rapport - KWR 2017.002

Evaluatie Hydrofit. Effectenanalyse en evaluatie van de uitvoering van een CIPP techniek in 550 meter ø 400 mm AC te Sittartd, Limburg

Rapporten

Binnen het ‘TKI project Slim renoveren van waterleidingen’ zijn voor een aantal sleufloze innovatieve saneringstechnieken pilots uitgevoerd en geëvalueerd. Eén van deze pilots met innovatieve technieken betrof Hydrofit, een Cured in Place Pipe (CIPP) techniek waarbij een met hars geïmpregneerde kous ter plaatse door middel van waterdruk wordt ingebracht en gaat uitharden onder invloed van toegevoerde warmte. Deze pilot is uitgevoerd in een ø 400 mm AC leiding van 550 meter in Sittard, Limburg (WML). Bijzonderheden aan de pilot waren: De uitvoering van Hydrofit was de eerste uitvoering van deze techniek met deze combinatie van kous en hars in een operationeel waterleidingleidingnet ter wereld; De nabijheid van een spoordijk (orde 10 meter); De nabijheid van kabels en leidingen.
De pilot is geëvalueerd volgens de binnen het TKI project ontwikkelde methodiek op technische, procesmatige, omgevings- en financiële aspecten. Deze methodiek is algemeen opgezet voor toepassing op individuele pilots van verschillende technieken en brede toepassing op een serie pilots voor het bepalen van kentallen. Kosten en hinder voor de omgeving zijn dusdanig locatie-specifiek gebleken dat een beoordeling op één locatie niet mogelijk is. Hinder en kosten zijn daarom wel inhoudelijk onderzocht voor de pilot locatie, maar niet beoordeeld. De aspecten technische uitvoering en proces zijn wel beoordeeld en wel t.o.v. het alternatief van een traditionele open ontgraving.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?