KWR rapport - KWR 2017.056

Praktijkervaring bij het inrichten van DMA's

Rapporten

Steeds meer waterbedrijven zijn bezig met of denken na over het inrichten van DMA’s (District Metered Areas), of over balansgebieden op kleinere schaal dan tot nog toe gangbaar is, of ze hebben deze reeds ingericht. DMA’s worden ingericht met afsluiters, volumestroommeters, druk- en/of andere sensoren. Daarmee kunnen o.a. lekken worden gedetecteerd, gekwantificeerd en gelokaliseerd en zij leveren meer inzicht in het waterverbruik (leveringspatronen, waterbalans). Het doel van dit project is het in beeld krijgen van de huidige stand van zaken omtrent DMA’s in Nederland en het buitenland en praktische vragen die hierbij horen om zodanig een eerste stap te zetten in de richting van ‘best-practices’ voor de Nederlandse waterbedrijven. Hiervoor is samen met alle Nederlandse drinkwaterbedrijven en De Watergroep een workshop gehouden. Daarnaast is ook een enquête verstuurd naar internationale drinkwaterbedrijven om hun ervaring met DMA’s te inventariseren. Deze activiteiten hebben inzicht geleverd in de praktijkervaring van de verschillende bedrijven, de bestaande DMA’s, achterliggende ontwerpgedachten, realisatie, onderhoud, opbrengsten en hebben geleid tot meerdere nieuwe vragen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?