KWR rapport - KWR 2016.098

Evaluatie Compact Pipe. Effectenanalyse en evaluatie van de uitvoering van een close-fit techniek in 250 meter ø 300 mm GGIJ te Zwaagwesteinde, Friesland

Rapporten

Binnen het ‘TKI project Slim renoveren van waterleidingen’ is een pilot uitgevoerd met Compact Pipe, een techniek waar een volledig constructieve PE-liner nauwsluitend is aangebracht in een bestaande leiding. De pilot is uitgevoerd in een 300 mm diameter GGIJ leiding met bitumen coating van 250 meter in Zwaagwesteinde, Friesland (Vitens). Deze leiding ligt op particulier terrein in agrarisch gebied. Bijzonder aan de leiding waren: De nabijheid bij een hoge drukgasleiding; De nabijheid bij een woning en bedrijfspand; De ligging naast een mesthoop en afvoerleiding van een gierkelder. Kruising van een spoor middels een onderdoorgang in een mantelbuis.
Bij Compact Pipe wordt een PE-liner vooraf fabrieksmatig geassembleerd, gevouwen en op een haspel gerold. Op de pilotlocatie wordt de liner door de leiding getrokken en met behulp van stoom onder druk weer in de originele vorm gebracht.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?