Vakblad artikel

Werken aan duurzaam herstel van hoogveenlandschappen

Artikelen

“De Natura 2000-opgave voor de sterk aangetaste restanten van hoogveenlandschappen is het behoud en de verbetering van hoogveenkernen en hun randzones. Het lukt inmiddels om veenmos te laten groeien in de aangelegde compartimenten, maar wat zijn de volgende stappen om te komen tot een robuust en zichzelf regulerend hoogveensysteem, waarin de beheerder nauwelijks meer hoeft in te grijpen? Welke aanvullende maatregelen in of rondom de hoogveenrestanten zijn hiervoor nog nodig?”

(Citaat: van Duinen, G.J., von Asmuth, J.R., van Loon, A.H., van der Schaaf, S., Tomassen, H. – Werken aan duurzaam herstel van hoogveenlandschappen – Vakblad Natuur Bos Landschap (2017)mei, p.16-19)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?