Vakblad artikel

Urban Waterbuffer brengt de stad in waterbalans

Artikelen

“De Urban Waterbuffer (UWB) is een ruimtelijk inpasbaar concept om het regenwater in stedelijk gebied te zuiveren en langer in de ondergrond vast te houden om het op een later moment te gebruiken. De stedelijke watervoorziening wordt hiermee verduurzaamd en de hemelwaterbalans kan zelfs worden gesloten.”

(Citaat: Zuurbier, K.G., Kok, W., Kuiper, M., Noome, W. – Urban Waterbuffer brengt de stad in waterbalans – Land+Water (2017)9, p.22-23)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?