Vakblad artikel

Interview A.P. van Wezel Schoon water blijft hardnekkig ideaal

Artikelen

“Lange tijd leek eutrofiering of vermesting het belangrijkste milieuprobleem van de Nederlandse oppervlaktewateren. Hoge gehaltes aan stikstof en fosfaat zorgden in de jaren zeventig en tachtig voor plassen met algenbloei en weinig waterplanten. Brasems deden het goed in zulke groene soep en die vis maakte het water met z’n gewoel in de bodem zo mogelijk nog troebeler. Inmiddels is de situatie op veel plaatsen enorm verbeterd. Fosfaatrijke wasmiddelen gingen in de ban, en scherper mestbeleid beperkte de watervervuiling in landbouwgebieden. De doorkijkdiepte is in veel wateren toegenomen. In sommige randmeren groeien de waterplanten zo hard, dat er in de zomer hele lappen worden weggemaaid om de pleziervaart wat ruimte te geven. Het IJsselmeer is in sommige delen opvallend helder.”

(Citaat: van ”t Hoog, A. – Interview A.P. van Wezel Schoon water blijft hardnekkig ideaal – Bionieuws 27(2017)13, p.11 – Website 31 augustus 2017)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?