BTO rapport - BTO 2016.082

Systematieken in gebiedsprocessen

Rapporten

Nederland wordt drukker en ruimte wordt schaarser. Partijen maken vaker aanspraak op hetzelfde gebied. Zij komen elkaar tegen in zogenaamde “gebiedsprocessen” waarin verschillende “stakeholders” (partijen met een belang in het gebied) kijken waar hun ruimtelijke behoeftes conflicteren en hoe zij hun belangen beter op elkaar kunnen afstemmen. Drinkwaterbedrijven zijn steeds vaker een speler in gebiedsprocessen. De vanzelfsprekendheid waarmee beschermingsgebieden kunnen worden afgesloten voor andere gebruikers daalt en waterbedrijven worden steeds vaker gevraagd andere activiteiten
toe te laten in beschermingszones, of op zijn minst de mogelijkheden van multifunctioneel ruimtegebruik te verkennen. Dit vraagt om een alerte en proactieve rol van drinkwaterbedrijven in de ruimtelijke omgeving. Hierdoor neemt het belang van een goede organisatie van omgevingsmanagement toe.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?